Pachete de servicii educaționale integrate pentru incluziunea copiilor și tinerilor cu dizabilități

Pachete de servicii educaționale integrate pentru incluziunea copiilor și tinerilor cu dizabilități

Pachete de servicii educaționale integrate pentru incluziunea copiilor și tinerilor cu dizabilități intelectuale, de vedere, de auz și cu tulburări de spectrul autist (TSA) vor fi pilotate în câteva regiuni din țară. Cu această decizie s-au încheiat consultările publice organizate în acest scop la Parlament, în cadrul Comisiei protecție socială, sănătate și familie. La eveniment au participat reprezentanții Alianței Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități, specialiști de la alte asociații de profil, experți din domeniu și tineri cu dizabilități.

Colegii de la Keystone Moldova, care au lucrat la elaborarea pachetelor educaționale, au prezentat  spectrul de servicii de suport la diferite nivele de învățământ (preșcolar, învățământ general și profesional) copiilor și tinerilor în funcție de tipul și severitatea dizabilității.  La fel, consultanții experți au estimat costurile pentru fiecare serviciu de suport educațional și bugetul necesar pentru extinderea serviciilor pe întreg teritoriul țării.

Astfel, responsabilii au propus următoarele servicii de suport:

I. Dizabilitate auz. Programul pentru copiii cu dizabilitate de auz severă și accentuată, din treapta preșcolară, include: asistență educațională, asistență logopedică, asistență psihopedagogică, asistență interpret limbaj semne, asistență psihologică și ludoteca. În cazul copiilor cu dizabilitate de auz medie și ușoară, programul va exclude asistența de interpret în limbajul semnelor.

La ciclul gimnazial și liceal, elevii cu dizabilitate de auz medie și ușoară, vor beneficia de asistență educațională, asistență logopedică, asistență psihopedagogică, asistența psihologică. Cei cu dizabilitate severă și accentuată vor avea și asistență de interpret în limbajul semnelor.

Programul pentru elevii cu dizabilitate de auz severă și accentuată, din instituțiile de învățământ profesional tehnic, va cuprinde: asistență educațională, asistență interpret limbaj semne, asistență psihologică. Elevii cu dizabilitate medie și ușoară nu au inclusă și asistența interpret limbaj semne.

Numărul de ședințe este fixat în funcție de tipul de dizabilitate.

II. Dizabilitate de văz. Treapta preșcolară: asistență educațională, asistența psihopedagogică, asistența psihologică, ludoteca. Numărul de ședințe variază în funcție de gradul de dizabilitate.

Treapta generală/gimnazială/liceală: asistență educațională, asistența psihopedagogică și asistență psihologică. Numărul de ședințe variază în funcție de gradul de dizabilitate de văz.

Învățământul profesional: asistență educațională și asistență psihologică. Numărul de ședințe este stabilit în funcție de gradul de dizabilitate.

III. Dizabilitate intelectuală. Educație timpurie: asistență educațională, asistență psihopedagogică, asistență psihologică, asistență logopedică și ludoteca. Numărul de ore stabilite este în funcție de severitatea dizabilității.

Învățământ general/primar: asistență educațională, asistență psihopedagogică, asistență psihologică și asistență logopedică. Numărul de ore este în funcție de gradul de dizabilitate.

Învățământ profesional: asistență educațională, asistență psihopedagogică, asistență psihologică.

Numărul de ore este în funcție de gradul de dizabilitate.

IV. TSA. Preșcolar: asistență educațională, asistență psihopedagogică, asistență psihologică, logopedică și ludoteca.

Ciclul primar: asistență educațională, asistență psihopedagogică, asistență psihologică, asistență logopedică, programul Școală după școală.

Învățământ profesional tehnic: asistență educațională, asistență psihopedagogică, asistență psihologică, asistență logopedică.

În Republica Moldova, în ciclul de studii, sunt încadrați peste 4.300 de copii și elevi cu dizabilitate.

Partajează