Mai mult de 2.000 de persoane cu dizabilități mintale continuă să fie instituționalizate

Mai mult de 2.000 de persoane cu dizabilități mintale continuă să fie instituționalizate

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD) a realizat un studiu privind progresul implementării reformei de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și tulburări mintale din instituțiile rezidențiale. Rezultatele acestui studiu denotă faptul că deși în acest domeniu în ultimii cinci ani au fost efectuați pași decisivi, cum ar fi elaborarea cadrului legal necesar incluziunii, pilotarea serviciilor sociale comunitare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și tulburări mintale, crearea unor mecanisme de prevenire a instituționalizării persoanelor cu dizabilități, procesul de dezinstituționalizare este destul de lent, iar circa 2.000 de persoane, bărbați și femei, continuă să se afle în cele șase instituții rezidențiale ale statului. 

Barierele în calea dezinstituționalizării, conform studiului, sunt următoarele: servicii comunitare insuficiente și surse financiare limitate în bugetele locale pentru dezvoltarea lor; nivel redus de informare și conștientizare de către administrațiile publice locale a reformelor promovate de către stat în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități; lipsa unui mecanism de monitorizare și evaluare a implementării reformelor la nivel central și local; capacități reduse la nivel local pentru dezvoltarea și implementarea serviciilor noi, în special pentru persoane cu dizabilități intelectuale și tulburări mintale; nivelul înalt de discriminare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și tulburări mintale; familii pregătite insuficient pentru a face față nevoilor acestor persoane; nivel redus de informare și conștientizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și tulburări mintale privind drepturile lor de a trăi în comunitate și de a beneficia de toate serviciile comunitare, de rând cu alți cetățeni.

Totodată, studiul vine cu recomandări privind crearea condițiilor necesare pentru depășirea acestor bariere și implementarea în practică a dreptului persoanelor cu dizabilități intelectuale și tulburări mintale la trai în comunitate. Astfel, se propune elaborarea și implementarea unui Program național de dezinstituționalizare cu distribuirea clară a sarcinilor între autoritățile publice locale, centrale și instituțiile rezidențiale în vederea avansării reformei de dezinstituționalizare. Programul național va include un Plan de acțiuni privind dezinstituționalizarea treptată a persoanelor cu dizabilități mintale și crearea condițiilor necesare la nivel de familii și comunități pentru a asigura un trai calitativ al acestora în comunitate. O altă recomandare ar fi consolidarea capacităților administrațiilor publice locale și personalului din servicii în domeniul dezinstituționalizării și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin asigurarea instruirilor continue bazate pe necesități. O condiție indispensabilă ar fi și implementarea mecanismului de redirecționare a resurselor financiare în cadrul reformării instituţiilor rezidenţiale, cu analiza posibilității de prestare a unor servicii sociale alternative atât de către instituțiile rezidențiale, cît și de autoritățile publice locale.

Studiul a fost elaborat în cadrul Proiectului „Parteneriate pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități” implementat de AOPD în cadrul Programului „Inițiativa Comună de Promovare a Oportunităților Egale” realizat de Fundația Est-Europeană şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Partajează