Conceptul Sistemului de vot prin internet „e-Votare” și cum asigurăm participarea activă în procesul electoral a persoanelor cu dizabilități

Conceptul Sistemului de vot prin internet „e-Votare” și cum asigurăm participarea activă în procesul electoral a persoanelor cu dizabilități

În conformitate cu anunțul publicat de Comisia Electorală Centrală privind consultarea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Conceptului Sistemului de vot prin internet „e-Votare”, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova (AOPD), Platformă activă în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, a analizat documentul și a venit cu mai multe propuneri de completare.

Astfel, AOPD susține inițiativa de digitalizare a procesului electoral și propune utilizarea noțiunilor de accesibilitate în conformitate cu Legea nr. 60 din 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități:

  • accesibilitate – ansamblu de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, transporturilor, precum şi a mediului informaţional şi comunicaţional, incluzând tehnologiile şi sistemele informaţionale şi comunicaţiile, conform necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi, factor esenţial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu dizabilităţi în societate;
  • design universal – proiectarea produselor, mediului, programelor şi serviciilor astfel încât să poată fi utilizate de către toate persoanele, pe cât este posibil, fără să fie nevoie de o adaptare sau de o proiectare specială. Designul universal nu va exclude dispozitivele de asistare pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilităţi atunci când este necesar.

De asemenea, este necesar să se țină cont de următoarele aspecte:

  • Dezvoltarea sistemelor informaționale destinate prestării serviciilor publice în formă electronică se efectuează obligatoriu în baza designului universal.
  • La achiziția de echipamente şi softuri, instituțiile publice vor avea în vedere respectarea criteriului de accesibilitate.
  • Asigurarea paginii web cu opțiunea audio și citirea automată a textului, într-un mod cât mai ușor și simplu de utilizat cu posibilitatea de accesare cu un simplu click.
  • Asigurarea accesului persoanelor cu diferite tipuri de dizabilităţi (mintale, vizuale, auditive) la conţinutul web, în așa fel ca să permită persoanelor cu dizabilităţi să perceapă, înţeleagă, navigheze şi să interacţioneze eficient cu pagina.
  • Perceptibilitate informaţiei şi componentele interfeţei către utilizator trebuie prezentate astfel încât să poată fi percepute prin văz, prin auz şi/sau tactil.
  • Componentele paginii web în special a interfeței și conținutul trebuie să fie logice și uşor de înţeles.
  • Utilizarea instrumentelor necesare pentru asigurarea confidențialității votului în rândul persoanelor cu dizabilități și excluderea riscului de fraudare a votului prin intermediul paginii web, în special pentru persoanele cu dizabilități aflate în instituțiile rezidențiale.

Avizul de poziție poate fi accesat AICI.

Activitatea de monitorizare a cadrului legal și de politici și elaborarea amendamentelor face parte din proiectul „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”, implementat de AOPD în cadrul programului „Cetățeni activi, comunități prospere – faza II”, cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Suedia.

Partajează