AOPD la forumului Moldova Internet Governance 2023

AOPD la forumului Moldova Internet Governance 2023

Galina Climov, directoarea Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități (AOPD), este printre speakerii forumului Moldova Internet Governance 2023. În prima zi a evenimentului, Galina Climov a prezentat situația privind accesibilitatea spațiului informațional electronic de către persoanele cu dizabilități. 

Directoarea AOPD s-a referit la cadrul legal național care reglementează acest segment, cum ar fi: Convenția ONU privind persoanele cu dizabilități/Legea 166 din 2010; Strategia de transformare digitală pentru anii 2023-2030; Legea 60 din 212 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

În discursul său, Galina Climov a relatat despre experiența Alianței și a organizațiilor membre dobândită în perioada pandemiei COVID-19 și a crizei umanitare, urmate izbucnirii războiului din Ucraina. Mai exact, este vorba de telemedica – consultații medicale online; servicii educaționale de învățare la distanță; servicii informaționale în situații de criză – platforme informaționale și aplicații QR.

Pornind de la experiența avută, Galina Climov a explicat care sunt problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în accesarea spațiului digital:

  1. Posibilități economice scăzute pentru achiziționarea echipamentului tehnic necesar accesării spațiului digital sau pentru plata serviciilor de interne;
  2. Persoane cu dizabilități cu aptitudini scăzute în utilizarea echipamentului;
  3. Conținutul publicat pe online este dificil și greu de asimilat de comunitatea persoanelor cu dizabilități;
  4. Paginile online nu includ instrumente de adaptare în funcție de dificultățile persoanelor cu dizabilități.

După enumerarea impedimentelor întâmpinate de persoanele cu dizabilități în lumea digitală, Galina Climov a vorbit și despre soluțiile practice, capabile să diminueze din lacune.

Astfel, au fost propune următoarele recomandări:

  1. Elaborarea standardelor naționale privind condițiile de accesibilitate a informației;
  2. Alocarea resurselor financiare, necesare pentru accesibilizarea spațiilor informaționale;
  3. Informarea dezvoltatorilor de servicii digitale;
  4. Implicarea persoanelor cu dizabilități în procesul de testare a spațiilor, produselor digitale, serviciilor create, pentru asigurarea funcționalității eficiente.

Forumul de guvernanță a internetului (IGF) ESTE o inițiativă globală sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite (ONU) cu ideea de a reuni toate părțile interesate pentru a participa în mod egal la discuții și probleme relevante guvernanței Internetului. Inițiativa a fost creată în 2006 la „Summitul mondial privind societatea informațională” (WSIS) din Tunisia, la decizia secretarului general al ONU. La Chișinău acesta este organizat în perioada 27-28 aprilie, în blocul B al ASEM.

Partajează