Acces îmbunătățit la servicii de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități din centrele de plasament temporar, începând cu 2020

Acces îmbunătățit la servicii de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități din centrele de plasament temporar, începând cu 2020

În era comunicării, vă puteți imagina o zi în care nu aveți acces la telefon pentru a vorbi cu cei dragi, accesa un serviciu, solicita o informație sau ajutor în situații dificile?

Potrivit Raportului de monitorizare și evaluare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități în instituțiile rezidențiale din Republica Moldova, elaborat de Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AODP), dreptul beneficiarilor la condiții adecvate de trai și protecție socială, inclusiv comunicarea liberă, este respectat în mică măsură, ceea ce contravine prevederilor Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, art. 28, Standarde de viață şi de protecție socială adecvate.

De asemenea, se atestă un deficit de informație, în rândul beneficiarilor centrelor, cu privire la serviciile sociale pe care le pot accesa sau drepturile omului în general. În prezent numărul persoanelor cu dizabilități din Centrele de plasament temporar constituie circa 2.000 persoane.

În scopul prevenirii și reducerii situațiilor de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, în ianuarie 2017, Asociația Keystone Moldova și AOPD au lansat Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități. Însă accesul la serviciul de asistență telefonică rămâne limitat, în condițiile în care doar un număr mic de beneficiarii din instituții dețineau un telefon mobil, iar comunicarea confidențială nu poate fi asigurată în lipsa unui spațiu care să ofere intimitate și siguranță.

În contextul implementării lente a Programului național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2018-2026, necesitatea suportului psihologic și a intervențiilor în cazurile de discriminare a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale au crescut considerabil.

Pe parcursul anului 2019, AOPD a întreprins o serie de acțiuni de advocacy și informare a autorităților responsabile de identificarea soluțiilor optime de rezolvare a acestei probleme.

Astfel, potrivit Agenției Naționale Asistență Socială, centrele de plasament temporar pentru persoanele cu dizabilități au identificat spații și au planificat în bugetul pentru anul 2020 costurile necesare pentru dotarea acestor săli cu telefoane.

Această experiență este un exemplu pozitiv de colaborare între societatea civilă și autoritățile publice privind diminuarea inegalităților față de persoanele cu dizabilități.

Partajează