32% din solicitările de încadrare în serviciul ,,Asistență Personală” nu sunt acoperite

32% din solicitările de încadrare în serviciul ,,Asistență Personală” nu sunt acoperite

Circa 32% din solicitările de încadrare a persoanelor cu dizabilități severe în serviciul ,,Asistență Personală” nu sunt acoperite. Mai exact, în anul precedent, din cele 8.591 de cereri depuse, doar 5.878 au fost admise, în timp ce alte 2.713 au fost incluse în lista de așteptare. Datele se regăsesc în Raportul General privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova, publicat de Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării.

Despre carențele acestui segment, Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități (AOPD) a relatat încă în 2022, când a expediat o plângere în adresa Consiliului pentru Egalitate, în care Ministerul Muncii și Protecției Sociale figura ca reclamant. În textul acesteia, am semnalat lacunele cadrului normativ care marginalizează și duc la excluderea persoanele cu dizabilități. Conform legii, în momentul de față, ca o persoană cu dizabilități să poată primi alocație, este necesar să nu beneficieze de serviciile unui asistent personal. Așadar, cele două nu pot fi combinate. AOPD consideră că situația reprezintă doar o camuflare a unui serviciu social net inferior serviciilor prestate de asistenții personali. Mai mult ca atât, cele două servicii nu sunt comparabile, nici după scop, nici după volumul prestațiilor. Or, unui beneficiar îi este imposibilă angajarea unui asistent personal cu banii din alocația lunară, ea fiind una mizeră.

Un alt aspect inclus în plângerea AOPD este faptul că sistemul se confruntă cu o lipsă de resurse financiare, care să permită remunerarea mai mult asistenți, în condițiile în care cererea este foarte mare. Aflată într-o asemenea situație, persoana cu dizabilitate severă este nevoită, în concordanță cu circumstanțele, să accepte ca alternativă alocația pentru îngrijire.
La acest compartiment, în Raportul Consiliului pentru Egalitate, publicat recent, găsim date statistice care confirma poziția Alianței. Așadar, la sfârșitul anului trecut, 12.672 de persoane beneficiau de alocație pentru îngrijire, însoțire sau supraveghere. Potrivit acestora, necesitățile populației de încadrare în serviciu sunt satisfăcute doar în proporție de 32%. Consiliul semnalează faptului că volumul mijloacelor de finanțare a serviciului nu sunt racordate la necesitățile reale ale beneficiarilor. Autoritățile locale de nivel doi sunt cele care decid suma alocată pentru serviciu. Din cauza resurselor financiare limitate, finanțarea serviciului este insuficientă.

Tot din lipsă de bani, dar având pe masă solicitări cu duiumul, autoritățile locale optează pentru angajarea asistenților personali pe fracțiune de normă. Astfel că din numărul total de asistenți personali, doar 4.941 sunt cu program întreg, în timp ce 936 cu program parțial. Metoda convenabilă pentru autorități este în detrimentul beneficiarilor, cărora nu le sunt acoperite necesitățile. Mai mult, practica vine și cu dezavantaje pentru asistenți, care primesc o remunerare și mai modică, respectiv un cuantum redus al pensiei pentru limita de vârstă, comparativ cu persoanele care îngrijesc o persoană cu dizabilitate severă fără a fi angajată ca asistent. Consiliul a menționat despre lipsa unor criterii clare care să determine cuantumul mijloacelor bănești alocate în acest sens.

O altă discrepanță legislativă este compartimentul legat de dreptul de a beneficia de alocație pentru îngrijire, însoțire și supraveghere. Astfel, eligibile sunt persoanele cu dizabilități severe din copilărie și persoanele cu dizabilități severe nevăzătoare. Așadar, persoanele pentru care dizabilitatea a survenit după 18 ani sunt excluse. Tot la acest compartiment, persoanele care îngrijesc, însoțesc și supraveghează o persoană adultă cu dizabilitate severă nu le este recunoscut dreptul la alocație pentru îngrijire. Legislația menționează despre acest drept doar pentru persoanele care îngrijesc un copil cu dizabilitate severă, de până la 18 ani.
Consiliu a subliniat faptul că cele două categorii trebuie să beneficieze de condiții egale în fața legii.

AOPD cere în continuare Ministerului Muncii și Protecției Sociale ajustarea cadrului legal, majorarea alocației de îngrijire, precum și alocarea resurselor financiare suficiente pentru încadrarea în serviciu a mai multor persoane cu dizabilități severe. La acest subiect, Alianța urmează să organizeze o serie de acțiuni de advocacy și pledoarie.

Partajează