Totalizarea rezultatelor procesului de extindere a Echipei Mobile din Chișinău: Realizări notabile în sprijinul copiilor cu dizabilități

Totalizarea rezultatelor procesului de extindere a Echipei Mobile din Chișinău: Realizări notabile în sprijinul copiilor cu dizabilități

Joi, cinci octombrie, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD), alături de parteneri și finanțatori, a făcut totalurile realizărilor obținute în cadrul proiectului „Extinderea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități din municipiul Chișinău”. 

Galina Climov, directoarea AOPD: ,,Am elaborat acest proiect așa încât să fie racordat la nevoile de dezvoltare și extindere a echipei, în conformitate cu strategia de dezvoltare a protecției sociale municipală. Ne-am propus obiective mărețe, am început cu câțiva finanțatori. Însă, odată cu creșterea nevoilor beneficiarilor ni s-au alăturat și alți parteneri. Suntem extrem de recunoscători pentru efortul și sprijinul manifestat. Rezultatele impresionante obținute până acum, reflectă angajamentul și devotamentul echipei implicate.”

Așadar, în ianuarie 2022, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități a demarat proiectul de extindere a Serviciului social „Echipă Mobilă” pentru copiii din mun. Chișinău. Serviciul, conceput să sprijine și să ofere asistență la domiciliul beneficiarilor, să acorde suport specializat și asistență persoanelor cu dizabilități, precum și să susțină procesul de reabilitare și incluziune socială, a implementat următoarele:

 • Formarea echipei de specialiști a serviciului: angajarea a cinci unități noi de personal, instruirea inițială și continuă a psihologilor, kinetoterapeuților și logopezilor.
 • Dotarea echipei: mobilier, calculatoare, jocuri și literatură, materiale didactice și ilustrative, echipament pentru activități kinetoterapeutice, materiale consumabile pentru birou și activități la domiciliu.
 • Achiziționarea a două automobile în valoare de 21 960 euro.
 • Schimb de experiență cu Echipa Mobilă Căușeni.
 • Organizarea atelierului ,,Aspecte practice ale valorizării rolului social” și a atelierului privind mecanismul de referire și de identificare.
 • Cartografierea serviciilor sociale din mun. Chișinău.
 • Materiale informative despre serviciu.
 • Istorii de succes a cinci copii încadrați în serviciu.

Rezultate:

 • 55 de copii au beneficiat de intervenții personalizate și de suport specializat.
 • peste 880 de intervenții realizate de doi psihologi. Contribuția acestora a contribuit la progres în dezvoltarea psiho-verbală și cognitivă a copiilor.
 • peste 835 de intervenții efectuate de doi kinetoterapeuți. Intervenția lor a îmbunătățit motricitatea grosieră și fină, echilibrul și coordonarea mișcărilor.
 • circa 390 de intervenții conduse de logopezi. În urma implicării specialiștilor au fost dezvoltate abilitățile de comunicare, locomotorii și au fost depășite o serie de  dificultăți ale copiilor.

De asemenea, suntem mândri să anunțăm despre revizuirea bazei documentare a Serviciului social „Echipă Mobilă” pentru copiii din mun. Chișinău, inclusiv dezvoltarea Proiectului Strategiei de Dezvoltare și elaborarea Proiectului de Proceduri de Supervizare a Specialiștilor. Aceste măsuri vor ajuta angajații echipei  să se alinieze la cele mai înalte standarde și să asigure calitatea serviciilor prestate.

Acesta este unul dintre cele 41 de servicii sociale create sau extinse în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și Institutum Virtutes Civilis.

AOPD aduce sincere mulțumiri finanțatorilor: Uniunea Europeană, Fundația Soros Moldova,  Guvernul Elveției și partenerilor Keystone Moldova, Institutum Virtutes Civilis.  

Partajează