Zeci de reprezentanți ai Direcțiilor Asistență Socială şi Protecție a Familiei și-au îmbunătățit competențele și capacitățile în gestionarea refugiaților cu dizabilități

Zeci de reprezentanți ai Direcțiilor Asistență Socială şi Protecție a Familiei și-au îmbunătățit competențele și capacitățile în gestionarea refugiaților cu dizabilități

Participanții, specialiști din cadrul Direcțiilor Asistență Socială şi Protecție a Familiei din diferite raioane ale țării, despre cele două zile de seminar – „Asigurarea drepturilor persoanelor refugiate cu dizabilități în gestionarea răspunsului de criză umanitară”. 

Carolina Darii Topor, DGASPF Bălți: ,,Atunci când a izbucnit războiul în Ucraina, ne-am văzut puși în situația să lucrăm intuitiv cu refugiații, fără a fi siguri de pașii corecți. Cu timpul, am învățat din propria experiență. La acest training am primit instruirea utilă pe segmentul gestionării refugiaților cu dizabilități.”

Vasile Cebotari, DGASPF Orhei: ,,Am actualizat actele normative de care trebuie să ținem cont, formele de discriminare pe care trebuie să le excludem etc. Sunt mulțumit că am aflat informații utile din experiența colegilor mei. În cazul în care mă voi afla în situații similare descrise de aceștia, voi ști cum să procedez.”

Anastasia Sîrbu, DASPF Criuleni: ,,Cu certitudine, trainingul a venit la pachet nu un bagaj imens de cunoștințe. Unele aspecte au fost confirmate, altele s-au dovedit a fi noi. Am făcut lumină inclusiv în domeniul de acordare a protecției temporare, procedura de aplicare etc.”

Anatolie Ghincul, GPDC Chișinău: ,,Avem nevoie de astfel de instruiri nu doar la nivel de țară, dar și la nivel local. În raioane avem o mulțime de asistenți care așteaptă să fie instruiți. Mulțumim organizatorilor datorită cărora acest eveniment a avut loc.”

Timp de două zile, la Chișinău, în cadrul proiectului implementat de UNFPA Moldova în colaborare cu Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova(AOPD), zeci de reprezentanți ai Direcțiilor Asistență Socială şi Protecție a Familiei și-au îmbunătățit competențele și capacitățile în următoarele domenii:
  • Abordarea bazată pe drepturile omului a dizabilității;
  • Principiile umanitare și structura de coordonare a răspunsului umanitar;
  • Nevoile și oportunitățile de implicare în sistemele de coordonare pentru a sprijini diferitele părți interesate în îmbunătățirea integrării dizabilității în dezvoltarea, monitorizarea, implementarea și evaluarea proiectelor și intervențiilor lor;
  • Prevenirea, identificarea și răspunsul la cazurile de violență, inclusiv violența sexuală și de gen.
 
Ciclul de instruiri face parte din programul „Mainstreaming a disability inclusive humanitarian response to the Ukrainian refugee crisis”, finanțat de Parteneriatul Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu dizabilități (UNPRPD), implementat de UNFPA Moldova și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova.

Partajează