Tu știi ce înseamnă o localitate accesibilă?

Tu știi ce înseamnă o localitate accesibilă?

Tu știi ce înseamnă o localitate accesibilă? O infrastructură proiectată și adaptată în așa fel încât să permită accesul tuturor persoanelor! 

Viața persoanelor cu dizabilități este deseori afectată de lipsa de acces la informație, transport sau clădiri. Când vorbim despre o localitate accesibilă, ne referim la:

Drumuri și borduri:

Deseori, drumurile și trotuarele prezintă o adevărată provocare pentru persoanele cu dizabilități, iar bordurile înalte fac imposibilă traversarea drumului. Bordurile la trecerile de pietoni sau intrările de pe carosabil pe trotuar nu trebuie să depășească înălțimea de 2 cm și să nu aibă lățimea mai mică de 1 m. Să aibă elemente tactile și contrastante vizuale de orientare.

Parcări marcate pentru persoanele cu dizabilități:

Cel puțin un loc într-o parcare cu peste 5 locuri trebuie să fie marcat și semnalizat pentru persoanele cu dizabilități. Lățimea totală a locului de parcare rezervat va fi de 3,5 m: 2,5 m pentru autovehicul și o bandă cu lățimea de 1 m – spațiu de manevră pentru fotoliul rulant.

Rampe de acces:

Clădirile fără rampe sau marcaje fluorescente reprezintă o barieră în calea accesului la educație sau muncă.

O rampă de acces construită corect are un unghi de înclinare care nu depășește 5 grade și are o lățime de 0,9 m – 1 m, dispune de bare de suport instalate pe ambele părți la o înălțime de cel mult 90 cm. Suprafața acesteia trebuie să fie antiderapantă, iar la fiecare 4 m lungime să fie amplasată o zonă de odihnă.

Uși:

Ușile de intrare și ușile din interiorul clădirii sunt considerate accesibile dacă sunt marcate cu culori contrastante și au lățimea minimă a trecerii prin golul ușii de 90 cm, iar pragurile nu sunt mai înalte de 2,5 cm sau dispun de treceri cu un unghi de înclinare care să nu depășească 5 grade. În fața ușii trebuie să existe o platformă de minim 1,20 m x 1,20 m sau un spațiu suficient pentru a asigura manevra fotoliului rulant.

În clădirile etajate, unde există ascensor, dimensiunile minime ale cabinei pentru o persoană utilizatoare de scaun rulant sunt 1.10 x 1.40 m., iar deschiderea liberă a ușii este de 90 cm.

Grupuri sanitare:

Accesibilizarea grupului sanitar înseamnă că ușa se deschide în exterior, dimensiunile cabinei de WC sunt de minim 1,65 m x 1,8 m, alături de vasul de closet este spațiu de manevrare pentru scaun rulant cu o rază de 1,5 m, precum și cârlige pentru atârnarea îmbrăcămintei. Chiuveta va fi amplasată la înălțimea de maximum 0,8 m de la nivelul pardoselii și la distanța de 0,2 m de la peretele lateral. De asemenea, partea inferioară a oglinzii, dispozitivele pentru uscarea mâinilor, pentru cârlige şi pentru ștergare sau hârtie vor fi amplasate la înălțimea de maximum 0,9 m, iar pereții – dotați cu bare de sprijin.

Indicatoare:

Semnalizarea căilor de acces prin indicatoare informative, marcaje și semnale sonore asigură orientarea corectă în spațiu.

O infrastructură accesibilă nu vizează doar persoanele cu dizabilități. Accesibilitatea este un drept al fiecărei persoane!


Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Accesibilitatea o precondiție pentru asigurarea tuturor drepturilor persoanelor cu dizabilități”. Scopul proiectului este de a spori incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități prin promovarea asigurării condițiilor de accesibilitate la nivel național și local în Republica Moldova.

Proiectul „Accesibilitatea o precondiție pentru asigurarea tuturor drepturilor persoanelor cu dizabilități” este implementat de AOPD, în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, implementat de Asociația pentru Politica Externă APE, Asociația ADEPT, Expert-Grup și Asociația Obștească Centrul European PROEUROPA.MD.

Partajează