Stabilirea indemnizației unice la plasament pentru toți copii

Stabilirea indemnizației unice la plasament pentru toți copii

În contextul elaborării bugetului de stat pentru anul 2023, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova (AOPD), Platformă activă în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, a venit cu mai multe propuneri către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor.

Potrivit Hotărârii Guvernului Nr. 1278 din 26.12.2018 „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial, modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului”, în scopul susținerii copiilor și asigurarea educației și îngrijirii lor, a fost stabilită indemnizația unică la plasament în sumă de:

  • pentru copii cu vârsta până la 1 an – 7377,4 lei;
  • copii cu vârsta de 1-3 ani – 5533, 05 lei;
  • copii cu dizabilități – 4795,31 lei.

În acest sens, AOPD a propus prevederea mijloacelor necesare, în proiectul de Lege a bugetului de stat pentru anul 2023, a unei indemnizații unice pentru toți copii, în mărimea egală de 7377,4 de lei.

„Reieșind din numărul beneficiarilor, preventiv, va necesita alocarea anuală a circa 350,0 mii lei”, se menționează în avizul de poziției al AOPD.

Avizul de poziție poate fi accesat AICI.

Activitatea de monitorizare a cadrului legal și de politici și elaborarea amendamentelor face parte din proiectul „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”, implementat de AOPD în cadrul programului „Cetățeni activi, comunități prospere – faza II”, cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Suedia.

Partajează