Specialiștii Echipei mobile pentru copii, pregătiți să acorde asistență socială și suport specializat copiilor cu dizabilități severe din mun. Chișinău 

Specialiștii Echipei mobile pentru copii, pregătiți să acorde asistență socială și suport specializat copiilor cu dizabilități severe din mun. Chișinău 

În perioada 21 noiembrie – 01 decembrie 2022, specialiștii Serviciului „Echipa mobilă pentru copii” din mun. Chișinău au participat la instruirile inițiale, organizate de către AOPD în parteneriat cu Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului. 

Ghidați de formatoarele Nicoleta Enachi, șef Serviciul social „Echipa mobilă” Ungheni, Nelea Panfil, psiholog, și Tatiana Catarama, medic-terapeut, Keystone Moldova, personalul Echipei a studiat despre: 

 • Metodologia de prestare a Serviciului și asigurarea controlului calității serviciilor prestate; 
 • Suspendarea și încetarea prestării de servicii pentru beneficiari; 
 • Planificare și organizarea Serviciului, analiza dosarului beneficiarului;
 • Studierea și completarea Chestionarului de evaluare a familiei, a Planului individualizat de asistență și a Planului de acțiuni; 
 • Analiza Acordului de prestare a serviciilor și Raportul de monitorizare; 
 • Standardele minime de calitate ale Serviciului; 
 • Evaluarea specializată, tipurile de criză și intervențiile în situații de criză; 
 • Suportul comportamental pozitiv; 
 • Colaborarea intersectorială în asigurarea progresului beneficiarului; 
 • Educarea și reeducarea neuromotorie, kinetoterapie; 
 • Impactul psihosocial al dizabilității asupra familiei și comunității;
 • Nevoile copiilor cu dizabilități la diverse etape de vârstă și tip de dizabilitate;
 • Tipurile de intervenții și modalitățile prin care părinții pot contribui la dezvoltarea abilităților;
 • Activitățile de socializare a beneficiarilor și dezvoltarea relațiilor în familie, consilierea familiei etc.

Totodată, specialiștii au analizat politicile, cadrul legal internațional și național de protecție a persoanelor cu dizabilități, sistemul de protecție socială a persoanelor cu dizabilități în R. Moldova, dar și elemente de etică și deontologie profesională a specialiștilor care activează în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități. 

Instruirile inițiale ale Echipei au avut loc grație proiectului finanțat de UE și Fundația Soros Moldova, implementat de AOPD în parteneriat cu DGPDC, în cadrul căruia AOPD și Consiliul Municipal Chișinău au semnat un Acord de colaborare privind extinderea și dezvoltarea Serviciului social „Echipa mobilă pentru copii” în mun. Chișinău. 

Echipa mobilă extinsă este formată din psiholog, asistent social, kinetoterapeut și logoped, și acordă asistență specializată la domiciliu pentru circa 50 de copii cu dizabilități din mun. Chișinău. 

Proiectul „Extinderea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități din mun. Chișinău” este implementat de Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova, finanțat din resursele European Union in the Republic of Moldova, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și Institutum Virtutes Civilis.

Partajează