Secretariatul AOPD, în vizită de studiu în Polonia

Secretariatul AOPD, în vizită de studiu în Polonia

Consolidarea eforturilor organizațiilor persoanelor cu dizabilități și decidenților pentru suportul persoanelor refugiate din Ucraina, a fost scopul activităților desfășurate în cadrul Programului de vizite în Polonia „Ukraine Humanitarian Response”, desfășurat în perioada 8-12 aprilie 2024. 

Secretariatul AOPD și alte organizații membre au avut posibilitatea pe parcursul vizitei să cunoască organizații similare din Polonia, Lituania Ucraina, Danemarca, Germania, să prezinte experiența și practicile de succes. 

În cadrul vizitelor la organizațiile necomerciale, care prestează servicii persoanelor cu dizabilități și familiilor lor, a fost util de a cunoaște cadrul legal de funcționare a organizațiilor, mecanisme de contractare a serviciilor,  mecanisme de susținerea a organizațiilor din partea statului, provocări și soluții  adaptate de colegii din Polonia. 

În cadrul Panelurilor de discuții, reprezentanții autorităților din Polonia, Oficiului ONU pentru  Refugiați din Polonia, au politicile statutului și programele de suport a persoanelor cu dizabilități, planuri de  viitor și modalitățile de abordare  intersectorială a problemelor titularilor de drepturi. 

Vizita a inclus prezentarea mișcării autore-prezentanților din Polonia și Ucraina, mișcarea părinților copiilor cu dizabilități, problemele abordate în acțiunile de pledoarie, precum și provocările legate de rezistența atitudinală a comunității. 

Finalul vizitei a fost încununat cu un atelier de abordare strategică a mișcării organizațiilor persoanelor cu dizabilități care au trasat obiective și acțiuni necesare pentru fortificarea acțiunilor de pledoarie la nivel european, valorificând potențialul, experiența, expertiza  tarilor participante precum și conectarea altor țări care vor dori să contribuie la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. 

Partajează