Rezultatele finale ale Proiectului ”Safe Spaces 2024”

Rezultatele finale ale Proiectului ”Safe Spaces 2024”

Suntem la finele Proiectului ”Safe Spaces 2024_AOPD”, implementat în perioada ianuarie-martie 2024, parte a programului „Creșterea protecției, rezilienței și incluziunii sociale a refugiați din Ucraina și a grupurilor vulnerabile din Republica Moldova prin consolidarea mecanismelor de prevenire și răspuns la violența bazată pe gen, precum și consolidarea sistemelor de protecție socială și sănătate”, susținut de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Republica Moldova și finanțat de Guvernul Regatului Unit.

În această perioadă scurtă am reușit să consolidăm competențele a 23 reprezentanți ai organizațiilor  membre AOPD în combaterea violenței bazate pe gen și aspecte conexe în lucru cu persoanele cu dizabilități, care sunt în grupul de risc sporit de fi supuse violenței și abuzului.

Prin implicarea organizațiilor membre AOPD: AO ”Eternitate”, AO ”Servicii Sociale Durabile”, AO ”Fiecare Contribuie Pentru Schimbare”, AO ”Eco Răzeni” și AO ”Aachen Moldova” am reușit să informăm 69 deținători de drepturi, persoane cu dizabilități (femei și bărbați) despre fenomenul de violență bazată pe gen.

De asemenea participanții au aflat unde să apeleze pentru sesizarea cazurilor de violență, care sunt serviciile de suport în situații de risc de violență, precum și ce măsuri pot întreprinde pentru a preveni violența.

82 reprezentați ai prestatorilor de servicii din domeniile de protecție socială, sănătate, educație, ordine publică, au fost informați despre cadrul legal  și instituțional  actualizat cu privire la combaterea violenței bazate pe gen, lucru și nevoile persoanelor cu dizabilități supuse violenței, măsurile necesare a fi întreprinse pentru a crește reziliența serviciilor pentru fenomenul violenței bazate pe gen. Atelierele au contribuit la  stabilirea conexiunilor și comunicării actorilor/prestatorilor de servicii în  procesul de colaborare pentru soluționarea cazurilor de violență față de persoane cu dizabilități, analiza situațiilor dificile de insuficiență de servicii de intervenție în situații de urgență și elaborarea unor propuneri pentru continuarea creșterii capacităților în acest domeniu.

Experiența atelierelor organizate în raioanele Criuleni, Orhei, Fălești, Ialoveni și Cantemir, va fi replicată de AOPD și în alte raioane ale țării.

 

Partajează