Reprezentanții AOPD s-au întâlnit cu președintele Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie

Reprezentanții AOPD s-au întâlnit cu președintele Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie

Reprezentanții AOPD s-au întâlnit astăzi, 3 august, cu președintele Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, Dan Perciun.

În cadrul întrevederii, președintele AOPD, Lucia Gavriliță, directorul executiv al AOPD, Galina Climov, directorul Asociației „Motivație”, Ludmila Iachim, dar și directorul CDPD, Vitalie Meșter, au prezentat prioritățile în domeniul asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova.

Acțiunile propuse țin de următoarele domenii: sănătate, educație, piața muncii, protecție socială, acces la servicii publice și utilități și monitorizarea implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Astfel, la capitolul sănătate, principala problemă cu care se confruntă persoanele cu dizabilități este lipsa accesului la servicii medicale specializate și de calitate, fără discriminare.

Măsurile active de stimulare a angajatorilor pentru a asigura angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități necesită a fi revizuite, iar subvențiile pentru adaptarea locurilor de muncă – majorate.

La capitolul educație, este necesară armonizarea și monitorizarea cadrului legal pentru a preveni excluziunea școală a copiilor cu dizabilități și a asigura accesul la educație, clădirile instituțiilor și transportul școlar. Totodată, formarea interpreților de limbaj mimico-gestual este indispensabilă pentru a asigura incluziunea copiilor și persoanelor cu dizabilități de vorbire și auz.

Protecția socială a persoanelor cu dizabilități necesită a fi asigurată prin dezvoltarea serviciilor sociale, continuarea procesului de dezinstituționalizare, dar și majoritatea pensiilor și alocațiilor pentru dizabilitate.

O altă acțiune importantă este ratificarea Protocolului opțional privind implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și desemnarea mecanismului independent de monitorizare a prevederilor Convenției. Pe de altă parte, noul Parlament trebuie să elaboreze un cadru de colectare și analiză a datelor ce ar permite evaluarea corectă a situației în domeniul asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Mai multe detalii și priorități vedeți aici:

Prioritati PRM_AOPD_03.08.21

 

Mulțumim pentru deschidere dlui deputat Dan Perciun și sperăm că Comisia va ține cont de acțiunile propuse de AOPD.

Activitatea AOPD este susținută în cadrul proiectului „Mobilizare pentru drepturi”, implementat cu suportul financiar al IM Swedish Development Partner în Republica Moldova, în perioada 01.01.2020 – 31.12.21.

Partajează