Raport de monitorizare a 16 acțiuni din Planul național de acțiuni pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă 2017-2021 din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilități