RAPORT DE ACTIVITATE a Serviciului de Asistență Telefonică Gratuită pentru Persoanele cu Dizabilități din Republica Moldova (25 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2018)