Prezentarea rapoartelor de monitorizare a trei politici publice, domeniul: juridic, angajare în câmpul muncii și asigurarea cu mijloace asistive

Prezentarea rapoartelor de monitorizare a trei politici publice, domeniul: juridic, angajare în câmpul muncii și asigurarea cu mijloace asistive

Membrii Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD), care au monitorizat în 2023 implementarea a trei politici publice, au prezentat concluziile cercetării. Totul a avut loc în cadrul unui eveniment public, la care au participat reprezentanți de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, Agenția Teritorială de Ocupare a Forței de muncă Ialoveni, Serviciul de Asistență Telefonică Gratuită pentru Persoane cu Dizabilități, CREPOR, avocați și membri  AOPD.

Ședința de consultare a rapoartelor a fost deschisă de Galina Climov, director AOPD, care a apreciat implicarea de care au dat dovadă echipele și a remarcat calitatea produsului final.

La baza celor trei rapoarte a stat același concept și metodologie de monitorizare. De acest proces, precum și de calitatea produsului final, a avut grijă consultanta AOPD, Marcela Dilion: „Vreau să accentuez că monitorizările au avut două obiective specifice. Mai exact, este vorba de consolidarea competențelor organizațiilor în procesul de monitorizare a politicilor publice, dar și procesul de monitorizare a actelor normative în domeniul respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Documentarea a fost una profundă și a durat circa zece luni. Am avut mai multe ședințe de mentorat, care ne-au asigurat transferul de cunoștințe și experiențe. Am elaborat un plan de monitorizare, am stabilit indicatorii de care urma să ținem cont, am identificat metodologia și tehnicile.”

Ulterior, rând pe rând, echipele au expus conținutul raportului la care au lucrat timp de luni bune. Echipa „LOW VISION” a lucrat la monitorizarea „Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/2022. În urma analizei SWOT, echipa ajuns la o serie de concluzii, printre care și faptul că: regulamentul prevede un algoritm greu de înțeles pentru fiecare din etapele de direcționare, setul de acte și acțiunile întreprinse de pacient; HG nu menționează parcursul/procedura de mentenanță, deservire, reparare și oferirea componentelor defectate/pierdute; Regulamentul nu stabilește un mecanism colaborativ de evaluare a nevoilor de instruire și monitorizare privind utilizarea dispozitivelor și tehnologiilor asistive.

Tatiana Ghidirimschi, directoarea Centrului „LOW VISION” a mai explicat că: „Achiziția bunurilor prin licitație publică, în absența unor furnizori, va fi tergiversată. În același timp, alocarea disproporționată a bugetului poate restricționa achiziționarea și distribuție a mijloacelor ajutătoare tehnice necesare.”

Valentina Suruceanu, specialistă Asociația „LOW VISION”, a venit cu o  serie de recomandări: „Creșterea conștientizării și informării comunității, așa încât importanța unui  dispozitiv pe care îl utilizează  elevul cu dizabilități de vedere în cadrul lecțiilor să fie înțeles de toți cei din jur. La fel, îmbunătățirea standardelor și reglementărilor privind furnizarea și utilizarea mijloacelor ajutătoare tehnice. Alocarea resurselor suficiente de stat, așa încât să fie acoperite necesitățile de asigurare cu echipamente asistive persoanelor cu dizabilități de vedere, iar parteneriatele cu organizațiile societății civile să fie consolidate.”

Galina Spinenco, manageră de program în cadrul A.O. Eco-Răzeni, a analizat segmentul de acces pentru persoanele cu dizabilități la măsurile active de ocupare a forței de muncă. Cercetarea acesteia a avut ca scop contabilizarea  progresului și barierelor privind implementarea procedurii de subvenționare a locurilor de muncă și a procedurii de acordare a subvențiilor pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Pentru obținerea unor date cât mai calitative, autoarea a analizat „Raportul de activitate ANOFM pentru anii 2019 – 2022”; „Informații și date statistice despre situația persoanelor cu dizabilități pe piața muncii”, pentru 2019 – 2022, oferit de Biroul Național de Statistică; „Strategia Națională privind Ocuparea Forței de muncă pentru anul 2017 – 2021”; „Programul Național pentru Ocuparea Forței de Muncă 2022 – 2026”.

„În cadrul monitorizării, am implementat fișe de colectare a datelor specifice pentru fiecare grup țintă. Am efectuat interviuri pentru a obține o perspectivă mai detaliată și pentru a înțelege mai bine provocările și oportunitățile cu care se confruntă aceste grupuri. Un aspect crucial pe care l-am identificat în timpul procesului este necesitatea unui sistem de servicii integrate pentru a satisface nevoile persoanelor cu dizabilități. Pentru a sprijini și îmbunătăți procesul de angajare a persoanelor cu dizabilități, recomandăm instituțiilor statului elaborarea unei strategii clare, ușor de înțeles, care să fie implementată și susținută de toți actorii implicați.”, a explicat Galina Spinenco.

Echipa AOPD a monitorizat felul în care este oferită asistența juridică garantată de stat pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale. În acest fel, AOPD și-a propus să evalueze gradul de acces al persoanelor cu dizabilități la asistență juridică garantată de stat și să monitorizeze măsurile aplicate de CNAJGS privind acordarea AJGS persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale. Conform datelor din 2022, CNAJGS a înregistrat 64 132 de cazuri de acordare a asistenței juridice garantate de stat. Din acestea, 1 756 au fost persoane cu dizabilități, adică 3%. Echipa AOPD a chestionat 11 avocați care acordă asistență juridică garantată  de stat persoanelor cu dizabilități. În urma răspunsurilor oferite de acestea, s-a ajuns la o serie de constatări.

„Se observă absența unei evidențe cu privire la tulburările mintale sau de comportament ale celor care solicită asistență juridică garantată de stat. O creștere a numărului de beneficiari a condus la un deficit de avocați specializați și parajuriști pentru a oferi asistență juridică adecvată persoanelor cu dizabilități, în special în zonele rurale. Se constată o încălcare a principiului 1.2 al Hotărârii de Guvern 16/2022, referitor la realizarea acomodării rezonabile, cu accent pe adaptarea spațiilor destinate discuțiilor cu persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Se remarcă un număr insuficient de interpreți în limbaj mimico-gestual la procese, insuficient pentru a acoperi cererea actuală și a facilita modalități de audiere mai flexibile.”, sunt o parte din concluziile monitorizării, potrivit Alinei Prodan.

La final de eveniment, cei prezenți au purtat discuții și au comentat datele prezentate în rapoarte.

Acest proiect este realizat de AOPD în cadrul proiectului ,,Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”, implementat cu suportul Fundației Est-Europeană / East Europe Foundation – Moldova din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Partajează