Participarea membrilor AOPD la evenimentele organizate EASPD

Participarea membrilor AOPD la evenimentele organizate EASPD

În perioada 20-22 mai 2024, reprezentanții AOPD au participat la evenimentele organizate de Asociație Europeană a Prestatorilor de servicii pentru Persoane cu Dizabilități (EASPD)  și  anume Conferința „Guaranteeing Choice and Control-Transforming Mental Health and Psychological Disability Support” și adunarea generală a organizațiilor membre.  

Conferința teoretico-aplicativă a oferit un spațiu important și prețios participanților în procesul de valorificare  pentru schimb de experiență cu privire la suportul de trai în comunitate pentru persoane cu dizabilități intelectuale și sănătate mintală. 

Fiecare persoană trebuie abordată individualizat, serviciile de suport trebuie să răspundă nevoilor și particularităților persoanei, serviciile trebuie să fie extinse, calitative și continue, aceste mesaje au sunat în concluziile și recomandările  vorbitorilor-paneliști  din cadrul Conferinței. 

Experiența țărilor europene în dezvoltarea serviciilor de suport în funcție de nevoi, a contribuit direct la ameliorarea multor situații și depășirea provocărilor în incluziunea persoanelor cu dizabilități intelectuale și celor cu probleme de sănătate mintală, în toate domeniile sociale. 

În continuare este necesar de îmbunătățit cadrul legal și de politici pentru sustenabilitatea serviciilor sociale, motivarea și stimularea angajaților din domeniul de protecție socială, acordarea resurselor suficiente pentru dezvoltarea serviciilor de suport și tranziției de la etapă a vieții la altă. 

Ziua 22 mai a fost dedicată Adunării Generale ale membrilor EASPD, la care au fost aprobate Procesul verbal pentru Adunarea Generală precedentă, raportul narativ și financiar al rețelei. 

Secretariatul EASPD este continuu preocupat de îmbunătățirea comunicării și mobilizării participării membrilor, astfel Membrii -participanți la Adunarea au lucrat pe grupuri pentru a identifica punctele forte ale Secretariatului, punctele slabe, aspectele necesare a fi îmbunătățite.

Implicarea membrilor pentru o rețea consolidată este crucială, iar secretariatul va elabora un plan de identificarea a soluțiilor pentru depășirea blocajelor. 

Partajează