Participarea AOPD la Conferința internațională „Calitatea vieții și servicii de asistență: de la cuvinte la acțiune”, organizată de EASPD

Participarea AOPD la Conferința internațională „Calitatea vieții și servicii de asistență: de la cuvinte la acțiune”, organizată de EASPD

În perioada 12-15 octombrie 2022, reprezentanții Secretariatului AOPD, Galina Climov și Alina Prodan, au participat la evenimentele organizate de EASPD:

Scopul participării la Conferința internațională „Calitatea vieții și servicii de asistență: de la cuvinte la acțiune”, organizată de Asociația Europeană a Furnizorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități (EASPD) și Agenția Sapport din Malta, a fost de a consolida capacitățile echipei secretariatului și ulterior de aplica / împărtăși aceste informații cu rețeaua AOPD (55 membri) din Republica Moldova.

 • Familiarizarea cu experiențele europene pentru promovarea serviciilor calitative pentru persoane cu dizabilități care să asigure un trai calitative în comunitate;
 • Participarea la ateliere de consultare a documentelor de poziție ale EASPD;
 • Utilizarea resurselor informative pregătite și prezentate în cadrul lucrărilor Conferinței și evenimentelor adiacente.

Subiectele abordate în cadrul ședințelor de plen ale Conferinței:

 • Măsurarea calității serviciilor pentru persoanele cu dizabilități este o misiune provocatoare pentru majoritatea furnizorilor de service din întreaga lume. Provocările apar nu numai din lipsa unei definiții convenite de comun acord cu privire la ceea ce este calitatea, ci și despre modul în care aceasta poate fi măsurată eficient și cum poate ajuta în continuare serviciile să se îmbunătățească.
 • Chiar dacă, în majoritatea țărilor, evaluarea calității serviciilor este prevăzută în legislație, acestea nu specifică metodologii, indicatori și nu definesc calitatea. În anumite țări, evaluarea calității urmează proceduri, cum ar fi vizitele de inspecție formale, care adesea nu oferă servicii cu mijloacele necesare pentru dezvoltare și îmbunătățire. Cu toate acestea, pare să existe un interes general, și la nivelul UE, pentru îmbunătățirea calității serviciilor și a proceselor de evaluare a calității.
 • Modele moderne de măsurare a calității serviciilor, studii și practici de succes, care se concentrează pe îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități.

În cadrul Panelurilor de discuții au fost prezentate modele care pot ajuta furnizorii de servicii să avanseze către forme de sprijin de mai bună calitate, împuternicire și centrate pe persoană, aliniate cu principiile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități:

 • Ateliere de lucru privind bună înțelegere a situației din Europa cu privire la sistemele inovatoare de măsurare a calității;
 • Discuții și prezentări despre provocările și oportunitățile pe care acest proces le poate aduce pentru serviciile de asistență;
 • Prezentarea experiențelor din Scoția și Malta despre modul în care diferitele niveluri (macro – mezo – micro) pot lucra împreună pentru a sprijini dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor;
 • Sesiuni de formare axate pe funcționarea/gestionarea unui serviciu, planificarea centrată pe persoană și pe familie, modele de măsurare a calității și coproducție, etc.

Participarea la Trainingul de Pre-Conferință, 12 octombrie 2022, Lighthouse Network: Training on digital accessibility and assistance technology:

 • Consolidarea cunoștințelor despre importanța asigurării condițiilor de accesibilitate a spațiilor digitale și accesului persoanelor cu dizabilități la informația digitală;
 • Familiarizarea cu practicile pozitive dezvoltate la nivel european pentru asigurarea accesibilității spațiilor digitale pentru persoane cu dizabilități.

Atelierul a oferit posibilitatea participării la evaluarea condițiilor de accesibilitate a Platformei web privind înregistrarea datelor și condițiilor de sănătate a persoanelor cu dizabilități în vederea asigurării mai bune a asistenței medicale, stocării datelor privind situația sănătății, medicațiile administrate, accesul și interoperabilitatea datelor în condițiile preluării ori referirii cazurilor între specialiști și servicii;

Participarea la Adunarea Generală a membrilor EASPD cu scopul:

 • Familiarizarea cu echipa, membrii EASPD, activităților, în vederea preluării experiențelor pozitive pentru dezvoltarea AOPD;
 • Informarea despre planurile și proiectele EASPD;
 • Confirmarea calității de membru prin participarea activă la deciziile de la Adunarea Generală a membrilor EASPD.

Experiența și cunoștințele acumulate în cadrul evenimentelor EASPD vor contribui la următoarele:

 • Informarea și consolidarea rețelei membrilor AOPD.
 • Influențarea și îmbunătățirea cadrului legal și de politici la nivel național prin privind calitate prestării serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilități prin conlucrarea cu autoritățile le diferite nivele, participarea la ședințe și grupuri de lucru și avizarea cadrului legal național.
 • sporirea implementării indicatorilor naționali ai ODD, prin promovarea soluțiilor acumulate către autorități și OSC și prezentarea experienței pozitive acumulate de la nivel european.

Participarea la evenimentele EASPD a fost parte a proiectului „Dezvoltarea capacităților societății civile” implementat de ERIM, din resursele financiare a Uniunii Europene și a contribuției din cadrul Proiectului „AOPD – monitor și promotor al drepturilor omului”, implementat cu suportul Reprezentanței IM Swedish Development Partner.

Partajează