Consultări pe marginea proiectului: ,,Raportul de analiză situațională – determinarea dizabilității și capacității  de muncă din perspectiva regională”

Consultări pe marginea proiectului: ,,Raportul de analiză situațională – determinarea dizabilității și capacității  de muncă din perspectiva regională”

Consultarea proiectului ,,Raportul de analiză situațională – determinarea dizabilității și capacității  de muncă din perspectiva regională” a fost subiectul atelierului online cu membrii AOPD, activiștii civici și partenerii proiectului. Scopul Atelierului a fost consultarea și validarea constatărilor și recomandărilor raportului.

Pentru întocmirea raportului, în perioada iulie – octombrie, consultanta AOPD, Ludmila Ciocan, a analizat cadrul legal în determinarea dizabilități, inclusiv rapoarte din domeniu, articole publicate de experți internaționali în domeniul dizabilitățile, precum și recomandările Comitetului ONU. Cumulate, acestea au permis o mai bună înțelegere în practică a contextului de abordare bazată pe drepturile omului.

În cadrul cercetării au participat 112  persoane cu dizabilități, persoane de suport, părinți,  medici de familie, specialiști din cadrul Serviciului de Asistență Psihopedagogică, specialiști ai structurii teritoriale de ocupare a forței de muncă, angajați din cadrul structurilor teritoriale de asistență socială, felceri proteziști.

Participanții la atelier și-au prezentat poziția referitor la conținutul raportului. În baza acestui document AOPD va desfășura acțiuni de pledoarie pentru îmbunătățirea proceselor de determinare a dizabilității și capacității de muncă.

Raportului de analiză situațională – determinarea dizabilității și capacității  de muncă din perspectiva regională urmează să fie consultat cu autoritățile centrale și organizațiile responsabile.

Activitatea face parte din Proiectul ,,Paradigm Shift to Disability Inclusive Services, Accountability and Governance in Moldova”, partea a Programului Parteneriate ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, în parteneriat cu UNDP și Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului.

Partajează