APEL PUBLIC: Organizațiile societății civile solicită Ministerului Justiției să reia procesul de revizuire a cadrului normativ privind nediscriminarea și asigurarea egalității

APEL PUBLIC: Organizațiile societății civile solicită Ministerului Justiției să reia procesul de revizuire a cadrului normativ privind nediscriminarea și asigurarea egalității

La 6 iulie 2018, în Parlamentul Republicii Moldova, a fost înregistrat proiectul de lege nr. 235 ce viza îmbunătățirea cadrului legislativ aplicabil pentru asigurarea egalității și nediscriminării prin amendarea Legii nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității, Legii nr. 298/2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPEDAE), Codului Contravențional, ș.a. Acest proiect a fost elaborat de Ministerul Justiției în colaborare cu CPEDAE și societatea civilă în urma evaluării Legii 298/2012 și a Legii nr. 121/2012 realizate de Consiliul Europei în 2016, având drept scop lichidarea deficiențelor depistate în cadrul normativ în vigoare.

Amendamentele legislative au drept obiectiv principal asigurarea unei protecții efective victimelor discriminării prin ajustarea cadrul normativ național la standardele internaționale în domeniul nediscriminării și drepturilor omului, în vederea consolidării capacităților funcționale ale CPEDAE.

Cu regret, proiectul legii nu a fost adoptat de Parlament în nici o lectură, iar la învestirea noului legislativ, potrivit procedurii regulamentare parlamentare, proiectul a fost restituit Ministerului Justiției. În decembrie 2020, proiectul a fost republicat de Ministerul Justiției, însă în scurt timp, acesta a fost retras, urmare a demisiei Prim-Ministrului, de la acel moment. În acest context, Guvernul nu a mai avut dreptul să promoveze proiectul de lege.

În acest sens, organizațiile societății civile reiterează importanța revenirii asupra procesului de îmbunătățire a cadrului normativ privind nediscriminarea și asigurarea egalității. Cadrul normativ cu privire la asigurarea egalității și prevenirea și combaterea discriminării (în special Legea nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalității și Legea nr. 298 din 21 decembrie 2012 cu privire la activitatea CPEDAE) necesită îmbunătățiri ce țin de extinderea listei criteriilor protejate; introducerea unui șir de definiții cheie în domeniul egalității și nediscriminării; introducerea competențelor CPEDAE de a sesiza Curtea Constituțională și de a aplica direct sancțiuni pentru fapte de discriminare, precum și un șir de prevederi tehnice pentru eficientizarea activității Consiliului.

La fel, modificările propuse în proiectul de lege vor asigura aplicarea unui mecanism eficient de prevenire și investigare al cauzelor de discriminare, precum și acordarea unui remediu efectiv național victimelor discriminării.

Reamintim că necesitatea extinderii competențelor și consolidarea capacității instituționale a CPEDAE este specificată în Directiva 2006/54/CE, recunoscută de R.M. prin semnarea  Acordului de Asociere cu UE, și Raportul Comisiei Europene împotriva Rasismului și Intoleranței (CERI) privind Republica Moldova în cadrul celui de-al cincilea ciclu de monitorizare, adoptat la 23 martie 2018 și reiterat în Concluziile CERI, adoptate la 30 Martie 2021.

Principiul nediscriminării reprezintă un pilon important al politicii sociale comunitare, iar egalitatea oportunităților reprezintă cadrul necesar realizării politicii sociale la nivel național și european. Existența normelor care impun garanții eficiente împotriva discriminării și practicilor discriminatorii este absolut necesară într-o societate democratică.

În acest context, organizațiile semnatare, SOLICITĂ Ministerului Justiției:

 • reluarea procesului de îmbunătățire al cadrului normativ privind nediscriminarea șș asigurarea egalității.
 • organizarea unei ședințe de lucru cu implicarea actorilor relevanți șș a societății civile pentru definitivarea proiectului existent.

Autorități și organizații semnatare:

 1. Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare
 2. AO Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM)
 3. AO Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M”
 4. AO Centrul de Resurse Juridice (CRJM)
 5. AO Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD)
 6. Asociația „Promo-LEX”
 7. Ana Furtună
 8. AO Uniunea Organizațiilor Invalizilor din RM
 9. AO Asociația de Reabilitare a Invalizilor din RM
 10. AO Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)
 11. AO Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD)
 12. Asociația Națională a Mediatorilor Comunitari din R.M.
 13. Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD)
 14. AO Keystone Moldova
 15. AO Inițiativa Pozitivă
 16. Centrul pentru Drepturile Romilor
 17. Platforma pentru Egalitatea de Gen

Apelul este deschis pentru subsemnare! E-mail: secretariat.cin@gmail.com

Partajează