13 noiembrie – Ziua internațională a educației copiilor nevăzători: barierele din sistem și soluții

13 noiembrie – Ziua internațională a educației copiilor nevăzători: barierele din sistem și soluții

Anual, la 13 noiembrie, este marcată Ziua internațională a educației copiilor nevăzători, un prilej de a reitera o dată în plus necesitatea asigurării condițiilor pentru incluziunea educațională și socială a acestor copii în comunitate. Copiii nevăzători din Moldova se confruntă cu diverse bariere în procesul lor de educație. Câteva dintre acestea sunt inclusiv:

 1. Lipsa resurselor și tehnologiilor asistive: Accesul limitat sau inexistent la materiale adaptate în format Braille sau la tehnologie asistivă poate îngreuna procesul de învățare pentru copiii nevăzători.
 2. Bariera arhitecturală: Infrastructura școlară nu este adaptată pentru a fi accesibilă pentru copiii cu dizabilități de vedere, ceea ce poate limita accesul lor în clădiri și facilități.
 3. Stigmatizarea și discriminarea: Copiii nevăzători se pot confrunta cu stigmatizare și discriminare în școli sau în comunitate, ceea ce poate influența participarea copiilor în toate sferele de vieții școlare. 
 4. Lipsa sprijinului social: Uneori, lipsa sprijinului și a înțelegerii din partea colegilor, părinților sau a comunității poate crea bariere emoționale sau psihologice în procesul de învățare.
 1. Sisteme de servicii de identificare, evaluare și suport: Uneori, sistemele de evaluare și suport nu sunt adaptate corespunzător pentru a evalua progresele și nevoile specifice ale copiilor nevăzători.
 1. Insuficiența resurselor financiare ale familiei: Echipamentele asistive  pentru copii și persoane cu dizabilități de vedere sunt costisitoare, astfel lipsa acestor face dificilă incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de vedere.

Conform prevederilor din Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, se subliniază drepturile acestor persoane în scopul integrării lor sociale, asigurându-le posibilitatea de a participa la toate aspectele vieții fără discriminare, la același nivel cu ceilalți membri ai societății, respectând drepturile fundamentale ale omului. Această lege, alături de alte reglementări precum Codul educației, reprezintă angajamentul statului de a proteja și promova drepturile persoanelor cu dizabilități.

AOPD subliniază importanța unor campanii de advocacy, implicarea societății civile și a autorităților publice pentru a crea un mediu favorabil asigurării dreptului la educație pentru copiii nevăzători sau cu deficiențe de vedere. AOPD propune anumite acțiuni, parte a unei abordări continue și cuprinzătoare, pentru a garanta dreptul la educație al copiilor nevăzători din Republica Moldova:

 1. Resurse și infrastructură adecvată: Școlile  trebuie să fie echipate corespunzător pentru a susține nevoile de învățare ale copiilor cu dizabilități de vedere. Acest lucru ar putea include manuale și materiale de învățare în format Braille, tehnologie asistivă și dotări specifice în clase. Infrastructura instituțiilor educaționale trebuie să asigure accesul fizic și informațional, fără bariere pentru copii cu dizabilități de vedere.
 2. Formare specializată pentru cadrele didactice: Profesorii și personalul școlar ar trebui să primească instruire specializată în metode de predare adaptate pentru copiii cu deficiențe de vedere.
 3. Program de incluziune și susținere socială: O cultură și un mediu care să promoveze  accesul nelimitat la educație acestor copii, cu sprijinul corespunzător și fără discriminare.
 4. Acces la servicii de sănătate și asistență: Asigurarea accesului la servicii medicale și de terapie pentru copiii cu deficiențe de vedere pentru a le îmbunătăți calitatea vieții și pentru a-i sprijini în procesul lor de învățare. Dezvoltarea complexului de serviciilor de instruire a copiilor în vederea utilizării echipamentelor asistive precum și a serviciilor de mentenanță, reparații curente.  
 5. Parteneriate și colaborare: Colaborarea și susținerea organizațiilor non-guvernamentale, a părinților și a comunității în general pentru a amplificare eforturile în asigurarea accesului echitabil și de calitate la educație pentru copiii nevăzători.

Nu este clară cifra copiilor nevăzători din țara noastră. Totuși, potrivit Biroului Național de Statistică, la începutul anului de studii 2022-2023 în instituțiile de învățământ primar și secundar general din țară erau înscriși 10,5 mii de elevi cu cerințe educaționale speciale și cu dizabilități, dintre care majoritatea au urmat studiile în instituții de învățământ general (94,8%), iar 5,2%  – în școli pentru copii cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în lume, circa 19 mil. de copii, cu vârsta de până la 15 ani, au dizabilitate de văz, pe când 1,4 mil. sunt nevăzători.

Partajează